Melvær&Co og Studio Blunt. Arbeid, team info og om oss. Til Gamle Deichmanske

For “Gamle Deichmanske” mener vi det vil være viktig å etablere et solid grunnlag som flere, ulike konsepter kan bygge videre på. Bygget må være levende, kunne fornye seg og fremstå som spennende. Vi ønsker å skape et visuelt univers som er tidløst, men samtidig dynamisk og i stand til å holde seg relevant over tid. 

Under finner dere fem eksempler på arbeider vi i teamet har utviklet i de siste årene som viser vår bredde og kjærlighet for visuelle identiteter.

Glød Light Festival

Kunde
Stavanger Glød

Glød er den nye lysfestivalen som er i ferd med å bli etablert i Stavanger. Første festival er i 2024. Merkeløftet til den nye aktøren er: Glød lyser opp vintermørket.

Glød skal bli en av Europas mest attraktive lysfestivaler. De skal tiltrekke seg både et lokalt og et internasjonalt publikum. Kunsten skal lyse opp vintermørket og skape minner for livet. For store og små.

Profilen er underutvikling, men nærmer seg ferdig resultat. Vi har laget den grafiske profilen og har lagt vekt på å dramatisere navnet og ordets betydning – nemlig glød.

Dette er en profil som utnytter mulighetsrommet som animasjoner gir for å skape en levende profil. Samtidig bidrar designløsningen til å gi en fornemmelse av bevegelse og glød på analoge flater. Vi har også utviklet en grafikk generator, hvor man kan leke med typografien for å få fram "gløden" i budskapet. Denne kan brukes til å genere grafikk til sosiale medier, plakater, powerpoint slides og andre maler og trykksaker.

Katedralen
Identitet

Kunde
AlphaTek

Animasjoner
Racecar og Børge Myrnes

Hvordan selge kontorer og skape oppmerksomhet rundt det som skal bli til en travel og mangfoldig arbeidsplass for små og mellomstore bedrifter?

I hjertet av St. Olav i Stavanger ligger Katedralen – et bygg som frem mot 2024 skal revitaliseres og fylles med kontorer og spisesteder.

Med full kreativ frihet som utgangspunkt ble det utviklet logo, visuell identitet, kommunikasjonskonsept og lanseringskampanje for eiendomsprosjektet. Westco Eiendom var oppdragsgiver, og målet var å selge kontorer og skape oppmerksomhet rundt det som skal bli til en travel og mangfoldig arbeidsplass for små og mellomstore bedrifter.

Det ble tidlig klart at kommunikasjonen måtte speile ambisjonsnivået og visjonen for prosjektet, og med en payoff inspirert av navnet ble standarden satt. Katedralen skal være stedet for å dyrke jobb, men også et sted for gode matopplevelser.

I forbindelse med lanseringskampanjen ble det utviklet nettsider, fasadekommunikasjon og SoMe-poster. Animasjonene ble utarbeidet i godt samarbeid med Racecar og Børge Myrnes.

En katedral, et tempel, et mekka, en samlingsplass, et møtested, et kontor for 250 eller et bord for to. Katedralen skal romme mye og skape gode rammer for alle typer møter og mennesker. Resultatet ble en identitet som er fleksibel i både form, funksjon og farge. Paletten er inspirert av området rundt St. Olav, med et mål om å skape gjenkjennelse og de rette assosiasjonene.

Dette prosjektet gjorde Bernt H. Kommedal hos sin tidligere arbeidsgiver Fasett, og hadde da disse rollene:
Design, Art Direction og Animasjon. 

Lnett
Visuell identitet

Kunde
Lnett

Custom Type
All Caps Type Foundry

3D Skilt
Ben Hodges

For Lnett ble det arbeidet grundig med å fornye deres visuelle identitet. Oppdraget var å gi dem et tydelig skille fra Lysekonsernet og samtidig reflektere deres betydningsfulle rolle innen strømnettstabilitet og teknologisk utvikling.

Vår dypdykk i Lnetts kjernevirksomhet og ambisjoner ledet til en logo, inspirert av strømnettets dynamikk. Vi utviklet også et verktøy for Lnett som kunne generere mønster og grafikk til forskjellige bruksområder.

Sammen med All Caps Type Foundry fikk vi utviklet en egen typografi, som speiler Lnetts personlighet. Videre utviklet vi en fargepalett som harmoniserer arbeidsrealiteten deres, fra refleksvester til digitale innovasjoner. Alt dette ble integrert i et grafisksystem for en enhetlig visuell profil på tvers av alle flater og materialer.

Det ble også jobbet med skilting på og utenfor bygg, profilering av arbeidsbiler og klær og

Denne visuelle fornyelsen gir Lnett en sterk identitet og legger grunnlaget for deres fremtidige vekst og utvikling.

Arbeidet for Lnett ble belønnet med Gull i European Design awards - Company Logo

Dette prosjektet gjorde Bernt H. Kommedal hos sin tidligere arbeidsgiver Fasett, og hadde da disse rollene:
Design, Art Direction, Animasjon, og design av skiltdesign. 

Alphatek
Visuell identitet, produkt og digital design

Kunde
AlphaTek

Alphatek, et norsk selskap som utvikler høyteknologisk vektløftingsutstyr, ønsket seg en merkevareidentitet som bedre reflekterte kvaliteten og ambisjonene til selskapet. Rent, minimalistisk og uttrykksfullt design ble løsningen. 

Styrket identitet for treningsteknologi. Alphateks profil ble både minimalistisk og uttrykksfull. For treningssentre og andre i målgruppen er det viktig å ikke fylle opp lokalene med mye visuelt rot, derfor var det viktig at designet var rent og enkelt. I bruk er produktdesignet lekent og uttrykksfullt med små, fargerike detaljer som løfter produktet og gir det særpreg. Logoen er en pikselert, digital versjon av alpha-symbolet. Logoen ser også ut som en figur i ferd med å løfte en vektstang. Fargepaletten er mørk, minimalistisk og elegant.

Identitet og app-designet for Alphatek fikk utdelt to Ret Dot Awards, en for identitets designet og en for digitalt design. Prosjektet ble også belønnet med sølv i kategorien Digital opplevelse (design og teknologi) i Gulltaggen i 2022. Samt gull i grafisk design identitet, sølv i grafisk design digitale flater og selveste Grand Prix under Sterk Reklame 2021.

Dette prosjektet gjorde Bernt H. Kommedal hos sin tidligere arbeidsgiver Fasett, og hadde da disse rollene:
Brand Strategy, Design, Art Direction, Animasjon, Produktdesign, 3D animasjon og UI-Design .

Rogaland fylkeskommune
Visuell identitet

Kunde
Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune trengte en ny visuell identitet som var tilpasset regelverket for universell utforming.  

Fylkeskommunen er opptatt av å være en imøtekommende forvalter av viktige samfunnsoppgaver på vegne av innbyggerne i Rogaland.

Det er svært viktig at informasjon om disse tjenestene kommer godt ut til alle innbyggerne i Rogaland. Universell utforming sikrer at informasjon på nettet blir tilgjengelig også ovenfor brukergrupper som har lese- og skrivevansker, utfordringer med hukommelse og konsentrasjon, eller som bruker leselist eller skjermleser.

I tillegg ønsket Rogaland fylkeskommune at den nye identiteten skulle reflektere hele fylket. 

For å gjenspeile bredden i fylkeskommunens oppgaver, valgte vi å bygge profilen opp rundt ulike grafiske bølgemønstre. De er den grafiske gjengivelsen av lyder fra fylket.

Vi tok opp alle mulige lyder – alt fra menneskesorlet i store folkemengder, vind, bølger, latter og så videre. Deretter ble lyden «transkribert» grafisk og gjort om til bærende elementer i den nye profilen. De grafiske elementene og ‘lydbiblioteket’ er et dynamisk utgangspunkt som skal vokse i omfang og utvikles over tid, slik at identiteten kan utvikles i takt med at Rogaland og vi som bor her er i utvikling og endring.

Som en del av prosessen ble også selve våpenskjoldet til fylkeskommunen strammet opp og utstyrt med en mer tidsriktig typografi og i tråd med universell utforming.

Prosjektteamet til Gamle Deichmanske er satt sammen av anerkjente og erfarne kreative hjerner. Teamet representerer en unik allianse mellom seniorrådgivere fra Melvær & Co grunnleggerne av Studio Blunt. Sammen vil vi finne optimale løsninger for Gamle Deichmanske.

Seniorrådgiver og prosjektleder fra Melvær & Co: 
Bjørn Ragnar Bastiansen seniorrådgiver med bred og lang erfaring med merkaverbygging og Sissel Gorseth, er klare til å tilføre dybdekunnskap og ekspertise i strategi og prosjektledelse. Deres evne til å navigere komplekse utfordringer og styre store prosjekter vil være avgjørende for prosjektsuksess.

Studio Blunt Grunnleggere:
Eli Kleppe og Bernt Henrik Kommedal, de kreative kreftene bak Studio Blunt, har en dokumentert historie med å omdefinere merkevareidentiteter gjennom sitt innovative og visjonære designarbeid. De bringer med seg en lidenskap for å skape designopplevelser som skiller seg ut.

Dette teamet er ikke bare dedikert til å levere øyeblikkelige løsninger, men også til å bygge et langsiktig samarbeid med Deichmans. Vi har tilgang til et bredt spekter av ressurser fra både Melvær & Co og Studio Blunt, og muligheten til å trekke inn internasjonale og lokale samarbeidspartnere når det er nødvendig.

Bjørn Ragnar Bastiansen

Bjørn Ragnar – «Bastian» – har jobbet som merkevare bygger og tekstforfatter i mer enn 30 år. Han kjenner derfor bransjen svært godt. Bastian har bred erfaring og omfattende fagkunnskap, som sørger for at kommunikasjonsverktøyene vi utvikler både er forankret i, og bygger opp under, en overordnet merkevarestrategi.

Bastiansen er sterk i det strategiske arbeidet, i konsept utvikling og idéjobbing. Han har en sterk formsans, og som mangeårig tekstforfatter har han en god evne til å uttrykke kjernebudskap i en språkdrakt som passer hver enkelt kunde og kontekst. Med hoved fags oppgave innen filmfortellerteknikk er han en klar ressurs når vi utvikler manus for filmproduksjoner.

Han har bred erfaring med aktører innen både privat og offentlig virksomhet, og jobber blant annet med kunder som ConocoPhillips, Wintershall Dea, Stavanger Aftenblad, Stavanger Sentrum, Aker BP, Wintershall Dea, Neptune Energy, IK-Group, Aibel og Moreld.

[unex_ce_button id="content_08texzm0q,column_content_hscxcengw" button_text_color="#ffffff" button_font="semibold" button_font_size="15px" button_width="auto" button_alignment="left" button_text_spacing="2px" button_bg_color="#000000" button_padding="16px 24px 16px 24px" button_border_width="0px" button_border_color="#000000" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#ffffff" button_text_spacing_hover="2px" button_bg_hover_color="#828282" button_border_hover_color="#000000" button_link="https://www.linkedin.com/in/bj%C3%B8rn-ragnar-bastiansen-47094815/" button_link_type="url" button_link_target="_blank" has_container="" in_column="1"]LinkedIn profil[/ce_button]

Sissel Gorset

Sissel er effektiv, serviceinnstilt og en utpreget relasjonsbygger. Hun er vant til, og trives med, å jobbe i et hektisk miljø. Hun styrer prosjektene til kunder som Rogaland fylkeskommune, Helse Vest, IK Group, Petoro, Aker BP, Solon Eiendom, Bate, Av-og-til og Neptune Energy med stødig hånd. 

Sissel har omfattende erfaring med å lede komplekse messeprosjekt, og sørger for at både prosess, budsjett, opprigg og nedrigg går på tid og etter plan og ­budsjett. Hun har også fulgt opp mange av de større film­produksjonene vi har gjennomført, og vet hva som skal til for at resultatet skal bli optimalt. 

Sissel er sertifisert medierådgiver, og har jobbet med ­digital annonsering siden 2010. Hun er også sertifisert digital rådgiver fra Digital Marketing Institute.

Sissel har ansvar for annonsering i sosiale medier for flere av våre kunder. Dette innebærer planlegging av innhold, publisering og optimalisering – enten kampanjebasert eller på ukentlig basis. 

[unex_ce_button id="content_48cw0g8xp,column_content_h3irokgzq" button_text_color="#ffffff" button_font="regular" button_font_size="15px" button_width="auto" button_alignment="left" button_text_spacing="2px" button_bg_color="#000000" button_padding="16px 24px 16px 24px" button_border_width="0px" button_border_color="#000000" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#ffffff" button_text_spacing_hover="2px" button_bg_hover_color="#828282" button_border_hover_color="#000000" button_link="https://www.linkedin.com/in/sissel-gorset-7667873a/" button_link_type="url" button_link_target="_blank" has_container="" in_column="1"]LinkedIn profil[/ce_button]

Eli Kleppe har utdannelsen sin i grafisk design og typografi fra University of the Arts i London. Etter å ha studert og jobbet hovedsakelig innen musikk- og kulturbransjen i London i 10 år, flyttet hun tilbake til hjembyen ansatt som AD/grafisk designer. Før hun startet i Melvær&Co høsten 2017, jobbet hun også  som lærer i medier og kommunikasjon ved Vågen videregående skole. Eli er en svært erfaren designer, som fokuserer på gode konsepter og godt håndverk, og har høstet flere bransjepriser for sitt arbeid. Hun har bred erfaring med ulike kundetyper, og jobber for tiden med Rogaland fylkeskommune, Helse Vest, Ukom (Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten), IK Group og Petoro.

[unex_ce_button id="content_q6p3fn8d9,column_content_0lu0xc007" button_text_color="#ffffff" button_font="regular" button_font_size="15px" button_width="auto" button_alignment="left" button_text_spacing="2px" button_bg_color="#000000" button_padding="16px 24px 16px 24px" button_border_width="0px" button_border_color="#000000" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#ffffff" button_text_spacing_hover="2px" button_bg_hover_color="#828282" button_border_hover_color="#000000" button_link="https://www.linkedin.com/in/eli-kleppe-1680058a/" button_link_type="url" button_link_target="_blank" has_container="" in_column="1"]LinkedIn profil[/ce_button]

Bernt Henrik Kommedal

Bernt er en senior Art Director/grafisk designer med erfaring innen konseptutvikling, merkevarebygging, digital design, animasjon, kreativ koding, UX-design, UI-design, typografi, webdesign og Art Direction. Han har bachelorgrad i grafisk design fra Danmarks Medie og Journalist højskole og han er opptatt av strategiske prosesser og verdien av strategisk og bærekraftig design.

Bernt har bred erfaring med ulike kundetyper nasjonalt og internasjonalt. Han har jobbet med blant andre: Carlsberg, Flekkefjord Sparebank, Shosabi, Lnett, VB, Norsk Oljemuseum, Lærdal, Stavanger Aftenblad, Københavns kommune, Algeco, Altibox og Universitetet i Stavanger.

[unex_ce_button id="content_ttlvbqi91,column_content_h3irokgzq" button_text_color="#ffffff" button_font="regular" button_font_size="15px" button_width="auto" button_alignment="left" button_text_spacing="2px" button_bg_color="#000000" button_padding="16px 24px 16px 24px" button_border_width="0px" button_border_color="#000000" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#ffffff" button_text_spacing_hover="2px" button_bg_hover_color="#828282" button_border_hover_color="#000000" button_link="https://www.linkedin.com/in/bernt-henrik-kommedal/" button_link_type="url" button_link_target="_blank" has_container="" in_column="1"]LinkedIn profil[/ce_button]

Om Melvær&Co

Vi er et byrå med mer enn 30 års erfaring innen merkevarebygging, design og kommunikasjon. Vi jobber tett med små og store aktører innen privat næringsliv og offentlige instanser, og vi har bred kunnskap om lokale og regionale forhold.

Selskapet ble etablert i 1989 og har opp gjennom årene hatt ulike eierkonstellasjoner og faglig profil. Nå eies byrået av; Andreas Melvær, Dag Andreas Olsen og Mike Millar. Vi holder hus i Stavanger Øst.

Melvær&Co består av 17 fast ansatte med spisskompetanse innen strategi, kommunikasjon, merkevarebygging, prosjektledelse, tekst, sosiale medier, grafisk design, digital design, illustrasjon og animasjon. Melvær&Co har to datterselskap; Studio Blunt og SmplCo (smpl.no).

Studio Blunt spesialiserer seg innen merkevareutvikling og design, og SmplCo har hovedfokus innen utvikling og produksjon av digitale produkter og løsninger. 

Konstellasjonen med våre selskaper og tilhørende ressurser gir oss uvurderlig kompetanse. Vi skaper optimaliserte brukergrensesnitt og brukeropplevelser, bærekraftige og inspirerende merkevarer, samt engasjerende kommunikasjonskonsepter. Vi sørger for sømløse prosesser for våre kunder, og folkene våre er samlet under ett og samme tak.

Vi har i mange år vektlagt å bygge sterke relasjoner til et bredt lag av samarbeidspartnere, både nasjonalt og internasjonalt, innen tjenester som foto, film, illustrasjon, standbygging og andre disipliner som inngår som en naturlig del av våre totalleveranser. Bredden i dette nettverket gjør det mulig for oss å levere et bredt spekter av uttrykk, spesialtilpasset kundenes behov og ønsker. 

Vi har lagt stor vekt på å bli aller best på det vi mener er essensielt innen kommunikasjon; det å utvikle budskap og historier som treffer folk i hjertet. 

Vi tilstreber fleksibilitet i møte med kunder og samarbeidspartnere. Det er i de aller fleste tilfeller mulig for oss å møte på svært kort varsel. Oppgaver løses fortløpende og uten lang bestillingstid. Selv om vi setter pris på å kunne planlegge innen rammene av én uke, strekker vi oss langt for å løse hasteoppgaver som dukker opp – selv med så kort frist som én dags varsel. Vi er også vant med å ivareta krav om universell utforming i våre leveranser.